Gudstjeneste

18. august 2019 11:00 - 13:00
Velkommen til første gudstjeneste for semesteret. Vi håper du vil komme på gudstjeneste hos oss for å sette fokus for semesteret og få god input. Vi samles for å sammen tjene den Gud vi tror på, og for å være i et oppbyggende fellesskap. Vi håper å se deg og hele din familie hos oss, dere er hjertelig velkomne.