Kveldsgudstjeneste kl 19:30 i Sal 3

18. oktober 2020 19:30 - 21:00
Kveldsgudstjeneste i SAL 3 (over Coop xtra Fagerholt). På kveldsgudstjenestene våre har vi en avslappet gudstjeneste med lovsang, bibelundervisning/tale og forbønn/nattverd. Etter dette er det kirkekaffe i fellesskap med andre. Dette er en god anledning for å bli kjent med andre og få gode samtaler i rolige omgivelser.