storre

Å leve for noe større,

Å leve for noe større,President Barack Obama sa en gang foran en stor samling av unge voksne og voksne som hadde nettopp blitt ferdig med universitetet:

"Det er bare når du kobler kjerren til noe større enn deg selv at du er bevist på din potensiell og oppdager hvilken rolle du skal spille i neste kapittel av historien."

Det er en utfordrende og samtidig truende begrep å si ”å leve for noe større enn deg selv”! Fordi det er så utrolig mye i livet jeg føler vi må leve for.

Så utrolig mye jeg tenker er verdig å leve for. Så utrolig mye vi må være opptatt med. Så utrolig mye vi må gjennomføre i livet. 
Men jeg tror at vi lever best for noe større enn oss selv, ved å ikke prøve å leve for absolutt alt.

Jeg tror at de mest salige og glade mennesker i verden er de som tror på noe som er større enn dem selv. Mennesker som bryr seg om noe annet enn seg selv. Mennesker som lever lidenskapelig for noe de ubetinget kan elske. Mennesker som bygger på de gode ting i livet, det som virkelig betyr noe ikke bare for sitt eget beste, men også på de andres.

Hvis vi ikke lever for noe større enn oss selv, hvis vi slutter å bryr oss om noe annet enn oss selv, det er mulig at vi faller ned på egoistiske handlinger og holdninger som vi egentlig ikke vil leve i. De ulykkeligste mennesker i verden er de som har solgt sin sjel til deres ego.

Jeg tror at de mest lykkelige, snille, fredelig og glade mennesker i verden er de som lever med mindre selvopptatthet. De som er raske til å tilgi andre, de som er modige nok til å være ydmyk, de som bygger på gode verdier, de som ikke lever bare for å realisere seg selv men som setter andre høyere enn dem selv. De som tenker ikke bare på deres eget beste, men også på de andres. De som gjør en innsats hele tiden for å ha den samme holdning og sinnelag som Jesus Kristus hadde. Jesus, Han som er større enn oss og som er verdi å leve for.But he’s already made it plain how to live, what to do, what God is looking for in men and women. It’s quite simple: Do what is fair and just to your neighbor, be compassionate and loyal in your love. And don’t take yourself too seriously—take God seriously. (Mika 6.8. Oversettelse fra bibelen The Message).