bonn-2

En refleksjon

Konkret bønn

Konkret bønn

Jeg leste i dag en historie, som jeg synes er aktuell for oss alle.
En far holdt på å lære sin 3 år gammel datter «Fader vår». Faren sa en setning så gjentok datteren setningen. Etter gjentatte ganger bestemte hun seg for å be «Fader vår» alene.
Hun ba hver setning riktig inntil den siste setningen da hun sa: «Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra e-mail»

Gud gir oss en invitasjon til å be om alt. Gud liker å høre stemmen vår, alltid. Han sier aldri «vent et øyeblikk eller du kan ringe tilbake senere». Han gjemmer seg ikke når vi ber. Han hører bønnene våre.
Vi kan be til Gud og spør Han om hva vi vil.

Apostelen Paulus inviterer oss til å ta en aktiv handling:
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. (Filipperne 4:6)

Når vi ber en ærlig og konkret bønn, har jeg erfart at Gud svarer på konkrete måter og dette har vært trosstyrkende.

I bibelen leser vi en fortelling om en blind mann som ba Jesus om hjelp. Jesus spurte han: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen». (Lukas 18.41).
Man kan tenke, var det ikke tydelig for Jesus å se hva en blind mann ville? Var det ikke tydelig å se hva han trengte? 
MEN Jesus ville høre hans stemme. Han ville høre han si med sine egne ord hva han ville ha. En ærlig, oppriktig og konkret bønn!
Jesus vil det samme fra oss «legg alt dere har på hjertet, fram for Gud».