For noe som er større enn oss selv

Sammen kan vi bety en forskjell for vår bydel og like til jordens ende. Ditt bidrag gjør det mulig å bygge Guds rike. Ditt bidrag skaper forandring. Vi lever for noe som er større enn oss selv. Den lokale kirken er verdens håp. 
 

Vi oppfordrer deg som går fast i Justnes misjonskirke til å være med som fast giver. Det er godt for oss å gi til noe som er større enn oss selv, og at det er en velsignelse å få kunne gi til Guds rike. Vi tror at alt er en gave fra Gud, og vi er kalt til å være gode forvaltere. Bibelen kaller det å gi for en gudstjeneste, og beskriver det som en naturlig del av en kristens liv, og det skal skje uten ulyst eller tvang. «For Gud elsker en glad giver». (2. Kor 9,7b)

Som fast giver i Justnes misjonskirke bidrar du til at vi kan ha en forutsigbar økonomi og kan nå lenger ut med vårt arbeid og vår visjon.

 

Justnes misjonskirke tilfredsstiller skattelovens krav og er godkjent for å gi skattefradrag på gaver som er på minst 500 kroner og maksimalt 25 000 kroner – for året 2022.

 

 

Slik kan du gi en gave:

 

 

Fast giver

Gull verdt! For at vi sammen skal nå målene er faste givere en viktig pilar for å lykkes. Det er behov for flere faste giver. Du bestemmer selv beløpet og dato som trekkes per måned. Alle gaver har mulighet for skattefradrag.

Vipps – #50524

Du kan gi en gave via Vipps og pengene vil da disponeres der det er størst behov. Takk for din gave!

Gi via kontonummer

Vårt kontonummer er 3000.24.22723. Gaver gitt her vil bli disponert hvor pengene har størst behov. Takk for gaven!

Gi til byggefondet      Vipps  #644928

Felleskapshus

Vi har en drøm om et fellesskapshus for bydelene og menneskene rundt oss, hvor vi kan være en positiv faktor i vårt nærmiljø. Vi tror vi kan utgjøre en forskjell for mange barn og unge som vokser opp blant oss i dag.

Kontaktinfo

post@justnesmisjonskirke.no

Kontonr.: 3000 24 22723

Org. nr: 911 656 353

Kirkens adresse

Havlimyra skole

Havliveien 8

4634 Kristiansand S

Kontoradresse

Justnes misjonskirke

Magnus Barfots vei 3

4633 Kristiansand S