5d3_7639

Gudstjenester

Justnes misjonskirke har gudstjenester på Havlimyra skole annenhver søndag kl. 11.00 og kveldsgudstjeneste en gang i måneden på våre kontorlokaler på fagerholt (Magnus Barfotsvei 3). Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen på våre gudstjenester, og legger bevisst opp til en uformell og avslappet stil for hele familien.

På formiddagsgudstjeneste starter vi vanligvis med en felles samling for alle. Deretter går barna til Barnekirka eller Tweens, mens de voksne fortsetter med sang, tale og annet program. Etter gudstjenesten er det alltid kirkekaffe med noe å bite i for alle og enhver! Det er en god anledning til å bli bedre kjent andre, både for barn og voksne. 

På keldsgudstjenestene våre har vi en avslappet gudstjeneste med lovsang, tale og nattverd. Etter dette er det kirkekaffe i fellesskap med andre. Dette er en god anledning for å bli kjent med andre og få gode samtaler i rolige omgivelser.

Et par søndager i halvåret har vi «Alle sammen-gudstjeneste». Da samles hele menigheten for å feire hele gudstjenesten sammen, alle generasjoner. Alle sammen-gudstjenesten er artige og lærerike for både store og små! 

Vi er veldig glade for å se at det kommer stadig flere nye på våre samlinger. Ta gjerne turen innom for å se om dette kan være et sted der du kan trives!

Fra vår facebook-side