korona

Informasjon om koronavirus

Informasjon om koronavirus.

Koronasituasjonen:

Folkehelseinstituttets generelle anbefaling, datert 1. juli, er at «Hele samfunnet må forberede seg på ny oppblussing og kanskje en ny, større bølge av epidemien.»

FHI anbefaler at følgende kjernetiltak opprettholdes for hele landet helt til en effektiv vaksine er tilgjengelig, og at andre målrettede tiltak iverksettes ved behov og på så lavt nivå som mulig.
Kulturdepartementet kunngjorde fredag 12. juni nye smittevernregler. 

Arrangementer med inntil 200 personer er tillatt hvis man er en ansvarlig arrangør og det skjer på offentlig sted. Kjernetiltak:

1. Hygienetiltak: håndhygiene, hostehygiene, selvisolering ved sykdom 

2. Oppdaging og isolering av smittede ved testing 

3. Smitteoppsporing av kontakter og karantene eller annen oppfølging 

4. Innreisekarantene fra land med betydelig større epidemi enn Norge 

5. Kontaktreduserende tiltak: avstand > 1 m for alle nesten alltid, begrensninger på antall personer som møtes, for eksempel på arrangementer og serveringssteder 

6. Kontrollerte besøk på helseinstitusjoner 

7. God kommunikasjon med publikum om situasjonen, trusselen og tiltakene

Les mer:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?fbclid=IwAR2CnqVYKB1zRjvbg8hDWhrEoFXkk0tzw2EE54_5kcuRjn2T2Vuhj4scQ0g#arrangementer-med-inntil-200-personer