psalm-23-5-meaning

Mitt beger

Pastorens hjørne

Mitt beger

Hver og en av oss startet denne krisen vi er i med ulike nivåer av våre fysiske, emosjonelle og åndelige reserver. 

Hvis du har hatt (og har) et beger fylt med disse reservene som du har bygd opp i livet ditt før denne krisen, da er det kanskje mulig at det går greit med deg nå. 

Hvis begeret ditt har vært halv tomt før denne krisen, er det kanskje mulig at reservene dine snart er tomme.

Men hvis du befant deg selv før denne krisen uten reserver i ditt emosjonelle og åndelige beger er det kanskje mulig at du er utmattet og er mer sårbar ovenfor negativt press/stress. 

Uansett hvor mye emosjonelle og åndelige reserver vi har hatt før denne krisen startet, har våre fysiske, emosjonelle og åndelige reserver blitt gradvis brukt. 
Da trenger vi alle å fylle opp begrene våre på nytt hver dag. 

Salme 23 er fylt av store og dyrebare løfter. Hver eneste setning innebærer et løfte fra Gud. 

I vers 5 sier David: `Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.´

David forteller at begeret hans rant over kanten med olje. 
I gamle tider var bruken av olje et tegn på å være utvalgt og å være innviet til å gjøre noe spesielt for Gud. (Du er utvalgt).
Det var et tegn på Guds velsignelser og løfter. 
David kjente en Herre som alltid var raus og forsørget for han.
Han var overbevist at hans Herre var Den Gode Hyrde!

I vers 6 sier David: `Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager´. Han sier at Guds velsignelse og det gode liv Gud forsørger skulle etterfølge han. Blessings will run after me, sier David!

I denne tiden vi befinner oss i, har nok mange kjent at det har begynt å briste i noen av livets bærebjelker. 
Jeg tenker på bærebjelker/søyler som økonomi, jobb, familie, helse, fellesskap (venner) osv. 

Et lite virus har vist oss hvor sårbare disse søylene kan være. Kanskje du har mistet jobben, lidd økonomiske tap, blitt syk og alle har vi kjent på å være isolert fra fellesskap med familie, venner og menighet. 

Midt i alt dette er det én søyle som står bunnstøtt og som er solid og det er Gud! 

Han vil forsørge oss med fred der angst og uro står.
Han vil gi oss håp der håpløshet skriker.
Han vil gi oss glede midt i sorgen.
Han vil gi oss det vi trenger. 
Han er ankeret når vi mister grepet i vårt emosjonelle og åndelige liv, Han slipper oss ikke og svikter oss ikke! 

For å være ærlig så var begeret mitt halv tomt før denne krisen. Reservene mine har vært nære på å gå tomme. Jeg trenger å fylle opp begeret mitt på nytt. 
Trenger mer av Guds olje!

Jeg trenger:
-Å starte og ende dagen med påfyll for sjelen. 
-Å vise nåde til meg selv og andre.
-Å ta kontakt med andre og oppmuntre de.
-Å be for andre og hjelpe andre
-Å si til meg selv igjen og igjen `Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe´ (Salme 23.1)

Hva trenger du å gjøre for å fylle begeret ditt?