img_0006-2

Så blir disse fire stående

Så blir disse fire stående,


Hva er det mest fundamentale for en kristen menighet?


Tar vi bort oppsetter, programmer, former, trender, typer og stiler, 
hva har menigheten til overs?

Etter oppstandelsen sendte Jesus disiplene sine for å forkynne evangeliet over hele verden. Evangeliets frø ble sådd i menneskers hjerte og de første menighetene ble plantet. Det som startet slik som et sennepsfrø har nå blitt til et gigantisk tre med lange greiner som gir skygge til millioner av mennesker som samles i Jesu mektig navn.

Når menighetene ble plantet hadde de første etterfølgerne av Jesus disse 4 store prioriteringer:


(Apostlenes gjerninger 2:42-47)

1- De holdt seg trofast til apostlenes lære, (undervisning om bibelske sannheter, prinsipper og verdier for å bli utrustet)

2- Til fellesskapet (å ha gode og sunne relasjoner med hverandre som fører til kjærlig vennskap, enhet og samarbeid)

3- Til brødsbrytelsen (å dele liv sammen og ta vare på hverandre)

4- Til bønnene (å bli kjent med Jesus og vitne om Han)

Dette var å gjøre ”menighet” blant de første etterfølgere av Jesus. 
La oss bare, så langt vi er kommet, fortsette i samme spor når vi som menighet samles.

Hensikten med budskapet i evangeliet er at våre liv blir forvandlet. 
Så blir disse fire stående.