justnes-kaffi.png

SMÅGRUPPER

Annenhver uke samles mange av oss rundt om i hjemmene (eller ute) i manns- og kvinnegrupper. Ta steg videre i troen din og få nye relasjoner i smågruppe!

Av praktiske grunner har vi valgt å dele i manns- og kvinnegrupper. Dette løser "barnevaktskabalen" for mange. Gruppene er vanligvis mellom 6 og 12 personer og samles fra 19.30 til 22.00.

I tillegg er det også familiegrupper, hvor både barn og voksne er sammen. Disse gruppene møtes vanligvis en gang i måneden.

Nye deltakere er hjertelig velkommen! Ta kontakt med en av personene under, eller noen du kjenner som er med i en gruppe, dersom du ønsker å bli med.

 

Kvinnegrupper: møtes i partallsuker.

Mannsgrupper: møtes i oddetallsuker.

Kontaktperson for smågrupper er Kari Reinertsen Jerstad: 41679165.