1c93d2d32-c2cd-4728-87cb-0ef02232ef81

Suppe for 7

Ønsker du å bli bedre kjent med noen som går i Justnes misjonskirke?
Denne høsten arrangerer vi igjen «suppe for 7!»

«Suppe for 7» skal være en uformell og hyggelig kveld hvor en blir bedre kjent med hverandre i menigheten. Dette er et lavterskeltilbud der en knytter kontakter med nye mennesker på en trygg og inkluderende måte. Suppe er valgt fordi det skal være enkelt og rimelig å tilberede. Samlingen foregår i hjemmet til noen i menigheten.

 

Suppe for 7 gjennomføres torsdag 8 november og torsdag 22 november fra kl 20

 

Du kan melde deg på en av dagene eller begge!

 

Påmeldingsfrist: Søndag 28 oktober

Påmelding sendes på sms til Cathrine Hasund: 90198094 eller Åshild Johannessen: 97141248