made-in-italy

Suppe for 7

Justnes misjonskirke arrangerer igjen "Suppe for 7"!

Ønsker du å bli bedre kjent med noen som går i Justnes misjonskirke?

Denne våren arrangerer vi igjen «Suppe for 7!»

«Suppe for 7» skal være en uformell og hyggelig kveld hvor en blir bedre kjent med hverandre i menigheten. Dette er et lavterskeltilbud der en knytter kontakter med nye mennesker på en trygg og inkluderende måte. Suppe er valgt fordi det skal være enkelt og rimelig å tilberede. Samlingen foregår i hjemmet til noen i menigheten.

Suppe for 7 gjennomføres torsdag 13 februar eller torsdag 27 februar fra kl 20.

Du kan melde deg på en av dagene eller begge!

Påmeldingsfrist: 09 februar

Påmelding sendes på sms til Cathrine Hasund: 90198094 eller Åshild Johannessen: 97141248

Legg ved navn, adresse, telefon, Mail, hvilken dato og om du/dere vil være vertskap.