1untitled-design-1.png

TJENESTE

Vær med å engasjere deg i kirken gjennom å bruke dine interesser, gaver og talenter! Her er det plass for alle personligheter og alle hektiske timeplaner! 

I Justnes misjonskirke kan du engasjere deg i arbeidet gjennom ulike oppgaver i menigheten. Vi tror at å være i tjeneste er godt for deg og godt for menigheten, og at det er en fin måte å få eierskap til menigheten sin. Det å være frivillig i menigheten åpner også døra for nye bekjentskap og utfordringer til å utvikle sine gaver og talenter. Her er det plass for alle personligheter og alle hektiske timeplaner! 

Det er ulike områder i menigheten du kan være med som frivillig i, og her er noen eksempler: bake til kirkekaffe, være møtevert (hilse i døra), være med i Barnekirka og Tweens, bidra i lovsangsteam (spiller du noe instrument eller synger?), hjelpe til med lyd eller bilde, eller være forbeder.

Ta kontakt med pastor Clemente Duran, eller huk tak i noen i tjeneste på en gudstjeneste hvis du vil vite mer om hva du kan bidra med! 

Vi gleder oss til å gjøre kirke med deg!